CÔNG TY TNHH TM DV NHÂN SỰ QUỐC TẾ GLN

TƯ VẤN NHÂN SỰ - CHO THUÊ MC - XÂY DỰNG KPIS - BSC , LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG , VISA

Hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi

CÔNG VĂN SỐ: 4246/BHXH.TPHCM-QLT NGÀY 04 THÁNG 08 NĂM 2022

CÔNG VĂN SỐ: 4246/BHXH-QLT NGÀY 04 THÁNG 8 NAM 2022, NỘP HỒ SƠ THU, TRÍCH NỘP TIỀN BHXH ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI THAM GIA

http://nhansuquoctegln.com/img_data/files/C%C3%B4ng%20v%C4%83n%20s%E1%BB%91%204246_QLT%20HD%20DV%20nop%20ho%20so%20thu%20truoc%20ngay%20cuoi%20thang_03-8-2022.pdf

Chat facebook
Nhắn tin zalo
Gọi điện thoại
  0339031038
  0396879870
Nhắn tin điện thoại
  0339031038
  0396879870