CÔNG TY TNHH TM DV NHÂN SỰ QUỐC TẾ GLN
TƯ VẤN NHÂN SỰ - CHO THUÊ MC - XÂY DỰNG KPIS - BSC , LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG , VISA
Hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

1. Bộ luật lao động năm 2019……………………………………………………………………………………………. 

 https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/BO%20LUAT%20LAO%20%C4%90%E1%BB%98NG%20S%E1%BB%90%2045%20QH14%20NAM%202019(1).pdf

2. Pháp luật lao động về hợp đồng lao động……………………………………………………………………..

        Bộ luật lao động năm 2019…………………………………………………………………………………………………………….

4. Pháp luật lao động về kỷ luật lao động và xử lý vi phạm hành chính……………………………

    5. Pháp luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động………………………………………………….

  6. Pháp luật lao động về tuyển dụng………………………………………………………………………………..

  7. Pháp luật lao động về bảo hiểm xã hội………………………………………………………………………..

 8. Pháp luật lao động về bảo hiểm thất nghiệp……………………………………………………………….

    9. Pháp luật lao động về bảo hiểm y tế……………………………………………………………………………

 10. Pháp luật về an toàn lao động:

 11. Pháp luật lao động về thời gian làm việc:

   12. Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động:

   13. Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân:

  • Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2017………………………………………………………………………………..
  • Luật sửa đổi năm 2012………………………………………………………………………………………………………..
  • Luật sửa đổi năm 2014………………………………………………………………………………………………………..
  • Nghị định 65/2013/NĐ-CP…………………………………………………………………………………………………

 14. Hệ thống biểu mẫu về hội nghị người lao động………………………………………………………….

CÁC CÔNG VĂN LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG

  • Công văn 3210/2015/LDTBXH-LĐTL – Tiền lương ngày lễ đối với lao động làm theo ca

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/C%C3%B4ng%20v%C4%83n%20s%E1%BB%91%203210n%C4%83m%202015%20bldtbxh%20tien%20luong%20ngay%20le%20doi%20voi%20lao%20dong%20lam%20theo%20ca.docx

  • Công văn 4064 – BHXH HCM – Hướng dẫn tham gia BHXH………………………………………………

https://nhansuquoctegln.com/img_data/files/C%C3%B4ng%20v%C4%83n%204064bhxh-HCM-huong-dan-tham-gia-bhxh%2017-12-2014.pdf

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN | XEM TẤT CẢ

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
VIDEO